I3946482PK B GRADE PRODUCTION TILE 544.32 sqft/plt

We currently have 1 pallets in stock.

I3946482PK_DICKSON TREVERKCHIC 544.32 SF/PLT DICKSON: I394 6X48 I394 MED BROWN SII

I3946482PK_DICKSON TREVERKCHIC I394 6X48 I394 MED BROWN SII MZ

Cartons / Pallet = 36
Pieces / Carton = 8
Square Feet / Carton = 15.12
Square Feet / Pallet = 544.32
Pounds / Square Foot = 4.2
Pounds / Carton = 63.5
Pounds / Pallet = 2286.14

This tile is B GRADE PRODUCTION TILE